Tiranë, Rruga e Prushit, Vaqar, DENISA shpk
Tel.: 00355 69 20 56 753 (Ledio Cako) · lediocako@gmail.com · www.denisa.al